human-rights-hero-desktop.jpg
 

Et produkt kan ikke være bæredygtigt, hvis det ikke er produceret etisk korrekt. Derfor ønsker vi at sikre, at vores leverandører respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, samt tager miljøhensyn. Vores Code of Conduct (COC) for leverandører er baseret på internationale FN-konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og vi pålægger alle vores færdigvareleverandører at have en opdateret CSR-rapport, der er godkendt af en uvildig instans.

Leverandørvurdering

De fleste af vores leverandører vurderes efter amfori BSCI (enkelte bruger SA8000 eller WRAP), og de bliver vurderet årligt. Vi opbygger langsigtede samarbejdsrelationer til vores leverandører, og vi gennemfører også vores egne CSR-vurderinger for bedre at kunne understøtte deres forbedringer. BSCI fokuserer på løbende forbedringer, og det forventes, at leverandørerne mellem vurderingerne gør en indsats for at skabe tiltrængte forbedringer på kendte problemområder – fx ved at udarbejde og iværksætte handlingsplaner.

Vi opbygger langsigtede samarbejdsrelationer til vores leverandører, og vi gennemfører også vores egne CSR-vurderinger for at kunne understøtte deres forbedringer.

Leverandørliste

Vi tror på gennemsigtighed, og vi mener, du har ret til at vide, hvor dit Reima-tøj er produceret. Du kan downloade vores liste over færdigvareleverandører (også kaldet "tier-1"). Nedenfor kan du se fordelingen af vores leverandører pr. land i 2021.

Graph: Reima 2021 suppliers by country

Leverandører pr. land

 •  
  Kina (31)
 •  
  Indien (4)
 •  
  Vietnam (4)
 •  
  Bangladesh (1)
 •  
  Slovenia (1)
 •  
  Taiwan (1)
 •  
  Rumænien (1)

Vores tøj er lavet af nominerede stoffer, som vi har valgt, testet og godkendt. Vi viser også de fleste komponenter, der bruges i produkterne. Du kan downloade en liste over fabrikker, der fremstiller de materialer, der bruges i Reimas produkter her.

Amfori-medlemskab

Vi er medlem af amfori, som er den største handelsorganisation i verden, der arbejder for at gøre handel mere inkluderende og bæredygtig. I overensstemmelse med amforis krav får min. 75% af vores færdigvareleverandører i risikolande foretaget amfori BSCI-vurdering af deres sociale ansvarlighed. Vi arbejder i amfori-regi for at forbedre den sociale ansvarlighed i andre globale forsyningskæder end vores egen. Det gør vi gennem medlemskab af Member Advisory Council (MAC) og som deltager i en arbejdsgruppe til forbedring af klagemulighederne for arbejdere i forsyningskæden. Vi støtter eksempelvis øget gennemsigtighed, effektmåling af vurderinger og samarbejde i forsyningskæden.

ACCORD-medlemskab

Reima er medlem af ACCORD i Bangladesh, et offentligt/privat partnerskab med fokus på forbedring af arbejdsmiljø og -sikkerhed (navnlig forebyggelse af brand og bygningssikkerhed) i Bangladesh's tekstilindustri. ACCORD blev grundlagt efter Rana Plaza-ulykken i 2013.