human-rights-hero-desktop.jpg

Produkt nie może zostać uznany za zrównoważony, jeśli nie jest wytwarzany w sposób etyczny. Dlatego zależy nam, by nasi dostawcy działali nie tylko z poszanowaniem środowiska, ale także praw człowieka i przepisów prawa pracy. Nasz Kodeks postępowania dostawców (Supplier Code of Conduct, COC) opiera się na międzynarodowych konwencjach ONZ dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych. Od wszystkich dostawców wyrobów gotowych wymagamy aktualnych audytów dotyczących zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzanych przez organizację zewnętrzną.

Audyty w fabrykach

Większość naszych dostawców jest poddawana audytowi amfori BSCI, a niektórzy także audytom SA8000 lub WRAP; kontrole przeprowadzane są co roku. Zależy nam na długoterminowej i partnerskiej współpracy z dostawcami. Przeprowadzamy własne oceny zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, aby wspierać ich w procesie doskonalenia się. BSCI koncentruje się na ciągłym doskonaleniu, a od dostawców oczekujemy, że w okresach pomiędzy kolejnymi audytami podejmą działania mające na celu eliminację niedociągnięć, np. opracowując i wdrażając plany naprawcze.

Budujemy długotrwałe, oparte na współpracy partnerstwa z naszymi dostawcami. Aby ich wspierać, dokonujemy także własnych ocen zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Lista dostawców

Wierzymy w przejrzystość. Masz prawo wiedzieć, gdzie powstają ubrania Reima. Możesz pobrać listę dostawców produktów gotowych (tzw. „poziom I”). Poniżej przedstawiamy zestawienie naszych dostawców w 2021 r. z podziałem na kraje.

Graph: Reima 2020 suppliers by country

Dostawcy z poszczególnych krajów

 •  
  Chiny (31)
 •  
  Indien (4)
 •  
  Wietnam (4)
 •  
  Bangladesh (1)
 •  
  Slovenia (1)
 •  
  Tajwan (1)
 •  
  Rumunia (1)

Nasza odzież wykonana jest z certyfikowanych materiałów, które wyselekcjonowaliśmy, sprawdziliśmy i przetestowaliśmy. Posiadamy również atest większości komponentów użytych w produktach. Listę fabryk produkujących materiały używane w produktach Reima możesz pobrać tutaj.

Członkostwo w amfori

Jesteśmy członkiem amfori, największego na świecie stowarzyszenia handlowego działającego na rzecz zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu handlu. Zgodnie z wymogami amfori, co najmniej 75% naszych dostawców produktów gotowych z krajów ryzyka poddawanych jest kontroli przez amfori BSCI pod kątem zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach amfori działamy na rzecz większej odpowiedzialności społecznej nie tylko naszego własnego, ale także globalnych łańcuchów dostaw. Działamy w radzie doradczej członków (Member Advisory Council, MAC) i w grupie roboczej, której celem jest doskonalenie mechanizmów rozpatrywania skarg pracowników w łańcuchach dostaw. Podejmujemy działania na rzecz większej przejrzystości i doskonalenia procesów oceny skutków w ramach audytów i współpracy w łańcuchu dostaw.

Członkostwo w ACCORD

Reima jest członkiem ACCORD, partnerstwa publiczno-prywatnego działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w branży tekstylnej w Bangladeszu. Partnerstwo ACCORD powstało po wypadku w Rana Plaza w 2011 roku.