human-rights-hero-desktop.jpg

En produkt kan inte vara hållbar om den inte är tillverkad på ett etiskt sätt. Det är därför vi vill säkerställa att våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter såväl som miljön. Vår uppförandekod för leverantörer baseras på internationella FN-konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och alla våra leverantörer av färdiga varor är förpliktade att ha en tredje parts hållbarhetsredovisning för socialt ansvar som är aktuell.

Fabrikskontroller

De flesta av våra leverantörer granskas av amfori BSCI, vissa av SA8000 eller WRAP, och de granskas varje år. Vi bygger långsiktiga partnerskap i samråd med våra leverantörer. Vi gör också våra egna utvärderingar av hur det sociala ansvarstagandet efterlevs för att bättre kunna stötta våra leverantörer i deras förbättringsarbete. BSCI fokuserar på kontinuerlig förbättring och leverantörer förväntas åtgärda brister mellan granskningarna. Det kan till exempel göras genom att lämna in och genomföra åtgärdsplaner.

Vi bygger långsiktiga partnerskap i samråd med våra leverantörer. Vi gör också våra egna utvärderingar av hur det sociala ansvarstagandet efterlevs för att bättre kunna stötta våra leverantörer i deras förbättringsarbete.

Lista över leverantörer

Vi tror på transparens och på att du har rätt att veta var dina Reima-kläder tillverkas. Du kan ladda ned en lista över våra leverantörer av färdiga varor (Tier I). Nedan kan du se en fördelning av våra leverantörer för 2021 per land.

Graph: Reima 2021 suppliers by country
 

Leverantörer per land

 •  
  Kina (31)
 •  
  Indien (4)
 •  
  Vietnam (4)
 •  
  Bangladesh (1)
 •  
  Slovenia (1)
 •  
  Taiwan (1)
 •  
  Rumänien (1)

Våra kläder är tillverkade av nominerade tyger som vi har valt, testat och godkänt. Vi anger också de flesta komponenter som används i produkterna. Du kan ladda ner en lista över fabriker som tillverkar de material som används i Reimas produkter här.

Medlemskap i amfori

Vi är medlemmar i amfori, världens största branschorganisation med syfte att göra handeln mer inkluderande och hållbar. I enlighet med amforis krav är minst 75 % av våra leverantörer av färdiga varor i riskländer granskade för socialt ansvarstagande av amfori BSCI. Som en del av amfori arbetar vi för att förbättra det sociala ansvarstagandet i globala leverantörskedjor bortom vår egen genom medlemskap i Member Advisory Council (MAC) och som en del av en arbetsgrupp med syfte att förbättra klagomålsmekanismer för arbetare i leverantörskedjan. Vi förespråkar till exempel ökad transparens samt förbättringar gällande konsekvensbedömningar av granskningar och samarbetet inom leverantörskedjan.

Medlemskap i ACCORD

Reima är medlem i Bangladesh ACCORD, ett offentligt-privat partnerskap med fokus på att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, främst vad gäller brandsäkerhet och byggnadssäkerhet i den bangladeshiska textilindustrin. ACCORD grundades efter Rana Plaza-olyckan 2011.